• Medzinárodnej skupine CRIF

    bolo za finančné riešenie pre podporu úverového rozhodovania udelené ocenenie "Najlepšie vo svojej triede". Rozhodlo o tom nezávislé hodnotenie spoločnosti CEB TowerGroup, ktorá ocenila komplexnú ponuku produktov, ich funkčnosť a flexibilitu poskytovaných riešení.

  • Jedinečný prehľad

    štatistických charakteristík pomerových ukazovateľov v odvetviach, vypočítaných na základe výkazov viac ako 104 tisíc slovenských podnikov, prináša stabilne, aktuálne už 19. vydaním, spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau v publikácii „Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v Slovenskej republike“.

  • Zbankrotovalo 362 firiem

    Vyplýva to z analýzy konkurzov za rok 2012 od spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.
    Konkurzmi najviac postihnuté sektory sú veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, priemyselná výroba a stavebníctvo. Analytické predpovede hovoria o náraste počtu vyhlásených konkurzov v roku 2013.

Vývoj konkurzov a reštrukturalizácií

Zo štatistiky vývoja počtu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií od roku 2006 vyplýva, že najväčší vplyv na počet podnikov v úpadku (či už platobne neschopných alebo predlžených) mali ekonomické podmienky. Od nástupu hospodárskej krízy, ktorá sa v Slovenskej republike prejavila v roku 2009, sa počet vyhlásených konkurzov ako aj povolených reštrukturalizácií v porovnaní s predchádzajúcim rokmi výrazne zvýšil. Nárast počtu podnikov v úpadku sa očakával aj v roku 2012 najmä v súvislosti so zmenou konkurznej legislatívy, ktorá zjednodušila preukazovanie úpadku dlžníka veriteľmi. Tieto očakávania sa najmä z dôvodu nezmenených podmienok na podnikanie v porovnaní s rokom 2011 nenaplnili a počet vyhlásených konkurzov ako aj povolených reštrukturalizácií sa znížil.

Hore