Reporty zo SR a ČR

Reporty zo Slovenskej a Českej republiky

Aplikácia Cribis Univerzálny register šetrí užívateľom čas vďaka komfortnému prístupu k užitočným informačným zdrojom umiestnených v jednej štruktúrovanej databáze a  možnostiam efektívneho spracovania informácií podľa  individuálnych potrieb. Využíva niekoľko nástrojov, ktoré užívateľom umožňujú získať okamžite ucelený pohľad na preverovanú spoločnosť.

Základný report je jedinečným nástrojom pre podporu rozhodovania a preverení aktuálnych a potenciálnych obchodných kontaktov.  V jednej správe nájdete komplexnú radu obchodných informácií o slovenských subjektoch, pri subjektoch z Českej republiky môžete využiť prehľadný Flexi report a Short report.

Reporty taktiež obsahujú:
  • vyhodnotenie finančného zdravia podnikateľských subjektov formou využitia Indexu Cribis zostaveného pre právnické osoby na základe finančných a nefinančných ukazovateľov spracovaných z dát aplikácie Cribis Univerzálny register
  • možnosť preverenia miery podnikateľského rizika formou využitia semaforu Cribis zostaveného pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov na základe dát z aplikácie Cribis Univerzálny register