Zahraničné reporty

SkyMinder

Medzinárodná služba SkyMinder umožňuje prístup ku finančným, obchodným a kreditným informáciám o viac ako 200 miliónoch spoločností z 230 krajín a území sveta. Jednoduchý a rýchly spôsob na preverenie zahraničnej spoločnosti a získania informácií o vlastníckej štruktúre alebo pri hľadaní kľúčových manažérov konkrétnej firmy.

AML INFO CHECK

Služba zabezpečí jednoduché preverenie relevantných, aktuálnych sankčných a teroristických zoznamov a má celosvetové pokrytie informačných zdrojov. Umožňuje splniť náročné regulačné požiadavky v oblasti KYC (Know Your Customers) a tiež je to kompletná dokumentácia pre regulátorov alebo audítorov.