Databáza

firiem, organizácií a živnostníkov

zo Slovenska a Čiech

8.5 milióna +

exekúcií v SR a ČR

3.6 milióna +

aktívnych subjektov SR a ČR

200 miliónov +

zahraničných firiem z 230 krajín v službe SkyMinder

700 tisíc +

subjektov so záväzkom po splatnosti

Hodnotenie subjektov

Reporty a konečný vlastník

Analytický pohľad na firmu pomocou kvalifikovaných a preverených ukazovateľov o ekonomickej situácii, zložení ekonomicky previazanej skupiny alebo o zozname konečných vlastníkov.

Diagramy

Grafy obchodných a majetkových väzieb pre rýchly prehľad o rôznych prepojeniach a celkovej ekonomickej situácii obchodných partnerov.

Monitoring

Monitoring rizík a zmien pri právnických a fyzických osobách, ktoré môžu ovplyvniť spoluprácu s dodávateľmi a ďalšie obchodné aktivity vašej firmy.

AML INFO CHECK

Jednoduché preverenie relevantných, aktuálnych sankčných a teroristických zoznamov.

Vyskúšajte si bezplatný prístup do aplikácie na 14 dní

Kontakt

Chcete vedieť viac? Napíšte nám.

CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Mlynské nivy 14/B; Twin City C; 821 09 Bratislava
+421 (02) 5920 7537
helpdesk.sk@crif.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR