Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

iRating

iRating

Metodika ratingového hodnotenia subjektov, ktorú vyvinula spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau, je založená na kombinácii hodnotenia finančných a nefinančných ukazovateľov posudzovanej spoločnosti. Základom je množina parametrov, ktorých vážené bodové vyhodnotenie určuje finančné a nefinančné bonitu a následne stanoví výsledný ratingový stupeň. Princíp nastavenia charakteristík ratingového modelu závisí od objemu dostupných dát.

iRating

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

iRating

Updated on 2020-12-08T11:12:29+00:00, by CRIBIS.