Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Monitoring

Činnosti všetkých firiem sprevádza celý rad zmien, ktoré môžu mať zásadný vplyv aj na vzťah s vašimi konkurentmi, obchodnými partnermi či v u vašich klientov. Je dôležité tieto zmeny priebežne sledovať a včas na ne reagovať, čím prejdete nepríjemným stratám vo vašom podnikaní.

Monitoring

Monitoring umožňuje sledovanie zmien ekonomického charakteru u právnických osôb, fyzických osôb podnikajúcich a fyzických osôb. Môžete sledovať rôzne typy udalostí podľa preferencií. Upozornenie sú k dispozícii v programe a denne zasielané na zadané emailové adresy. Monitorovať možno firemné udalosti, finančné výkazy, varovné a doplnkové informácie (insolvencie, nespoľahlivý platca DPH, exekúcie, platobnú morálku alebo záväzky po splatnosti) a vzťahy (zmena vlastníckych a riadiacich vzťahov a väzieb).

Monitoring
Monitoring

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Monitoring

Updated on 2021-12-10T14:08:27+00:00, by CRIBIS.