Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Reporty

Štruktúrovaný výstup obsahujúci kompletné informácie na posúdenie nielen finančného zdravia spoločnosti.

Global Report

V jednotnom formáte získate komplexný obrázok o spoločnosti, hodnotenia a ďalšie sprievodné informácie (účtovné závierky, dotácie alebo zmluvy).

Základné informácie, varovné a doplnkové informácie, hodnotenia subjektu, informácie z finančných výkazov, povinne zverejňované informácie štátnou správou, REPI, väzby medzi subjektmi, informácie z monitoringu, prehľad publicity v médiách.

Pridanou hodnotou Global Reportu je hodnotenie Index CRIBIS a Semafor CRIBIS

Index CRIBIS

Jednoduché vyhodnotenie na základe finančných a nefinančných ukazovateľov, ponúka rýchly obraz o stave spoločnosti. Hodnotenie je určené pre právnické osoby.

Semafor CRIBIS

Mieru podnikateľského rizika vyhodnocuje Semafor CRIBIS. Semafor Cribis upozorňuje na negatívne informácie subjektu (insolvencie, likvidácia, exekúcie, konkurz, atď.). Skupinový semafor vyhodnocuje subjekty skupiny prepojených do druhej úrovne väzieb. Hodnotenie je určené pre právnické aj fyzické osoby podnikateľov.

Global report - show

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Global report

Updated on 2023-05-02T12:07:16+00:00, by CRIBIS.