Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Stredné hodnoty

Stredné hodnoty

Obsahom služby sú vyčíslené stredné hodnoty (kvartily) vybraných finančných pomerových ukazovateľov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, (resp. právnej formy a územného členenia) zodpovedajúcej medzinárodnej klasifikácii SK NACE používanej v krajinách Európskej únie.

Střední hodnoty

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Stredné hodnoty

Updated on 2020-12-09T09:49:12+00:00, by CRIBIS.