Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Služby v aplikácii Cribis

Možnosť vyhľadávať či parametrizovať informácie o exekučných konaniach osôb/spoločností vrátane hromadného dopytu.

Online dopyty na nehnuteľnosti, list vlastníctva alebo obmedzenie nehnuteľnosti pre spoločnosť/osobu.

Celosvetové pokrytie informačných zdrojov, ktoré umožňuje splniť regulačné požiadavky v oblasti KYC, AML či identifikáciu PEP.

Preverenie zahraničných spoločností prostredníctvom viacero typov reportov a monitoringu.

Štatisticko-matematické hodnotiace modely spoločnosti CRIF založené na individuálnej požiadavke klienta.

Zdieľanie aktuálnych informácií o platbách preverovaných subjektov v Registri platobných informácií.

Služby
Služby2

Export zoznamov subjektov s prehľadom najdôležitejších informácií.

Kompletné informácie o aktuálnych i historických konkurzoch a reštrukturalizáciách.

Denne aktualizovaný prístup do rozhodnutí a oznamov obchodného vestníka.

Prístup a vyhľadávanie informácií v centrálnom registri záložných práv.

Vyčíslené stredné hodnoty vybraných finančných pomerových ukazovateľov.

Informácie o hodnotách pomerových a štrukturálnych ukazovateľov.

Možnosť vyhľadávať či parametrizovať informácie o exekučných konaniach osôb/spoločností vrátane hromadného dopytu.

Online dopyty na nehnuteľnosti, list vlastníctva alebo obmedzenie nehnuteľnosti pre spoločnosť/osobu.

Celosvetové pokrytie informačných zdrojov, ktoré umožňuje splniť regulačné požiadavky v oblasti KYC, AML či identifikáciu PEP.

Export zoznamov subjektov s prehľadom najdôležitejších informácií.

Preverenie zahraničných spoločností prostredníctvom viacero typov reportov a monitoringu.

Štatisticko-matematické hodnotiace modely spoločnosti CRIF založené na individuálnej požiadavke klienta.

Kompletné informácie o aktuálnych i historických konkurzoch a reštrukturalizáciách.

Denne aktualizovaný prístup do rozhodnutí a oznamov obchodného vestníka.

Prístup a vyhľadávanie informácií v centrálnom registri záložných práv.

Vyčíslené stredné hodnoty vybraných finančných pomerových ukazovateľov.

Služby2

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Služby v aplikácii Cribis

Updated on 2020-12-09T09:16:01+00:00, by CRIBIS.