Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Reporty

Štruktúrovaný výstup obsahujúci kompletné informácie na posúdenie nielen finančného zdravia spoločnosti.

Short Report

V jednotnom formáte získate stručný obraz o spoločnosti, hodnotenia a ďalšie sprievodné informácie.

Skrátená varianta Global Reportu obsahuje základné, varovné a doplnkové informácie, hodnotenie subjektu, väzby medzi subjektmi a REPI.

Rovnako ako v Global Reporte, aj tu nájdete hodnotenie Index CRIBIS a Semafor CRIBIS.

Index CRIBIS

Jednoduché vyhodnotenie na základe finančných a nefinančných ukazovateľov, ponúka rýchly obraz o stave spoločnosti. Hodnotenie je určené pre právnické osoby.

Semafor CRIBIS

Mieru podnikateľského rizika vyhodnocuje Semafor CRIBIS. Semafor Cribis upozorňuje na negatívne informácie subjektu (insolvencie, likvidácia, exekúcie, konkurz, atď.). Skupinový semafor vyhodnocuje subjekty skupiny prepojených do druhej úrovne väzieb. Hodnotenie je určené pre právnické aj fyzické osoby podnikateľov.

Short report - show

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Short Report

Updated on 2023-05-02T12:07:42+00:00, by CRIBIS.