Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Monitoring

Činnosti všetkých firiem sprevádza celý rad zmien, ktoré môžu mať zásadný vplyv aj na vzťah s vašimi konkurentmi, obchodnými partnermi či v u vašich klientov. Je dôležité tieto zmeny priebežne sledovať a včas na ne reagovať, čím prejdete nepríjemným stratám vo vašom podnikaní.

Portfóliá

Nástroj umožňujúci nahrávanie zoznamov preverovaných subjektov, ktoré môžete prepojiť s ďalšími funkciami aplikácie - Centrálna evidencia exekúcií, AML Info Check alebo Konflikt záujmov.

Portfolia

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Portfóliá

Updated on 2021-12-10T14:08:44+00:00, by CRIBIS.