Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Väzby

Vizuálne prepojenie subjektov a ich vzťahov medzi spoločnosťami, osobami a adresami.
Detailný pohľad na vlastnícke štruktúry alebo spoločné obchodné záujmy.
Hromadné vyhľadávanie medzi dvoma zoznamami subjektov skrze Report konfliktu záujmov.

Ekonomicky prepojená skupina

Prehľadné zobrazenie zloženie skupiny prepojených a zoznamu konečných vlastníkov spoločnosti. Metodika definície ekonomicky spätých skupín vychádza z podielu na základnom imaní preverovaných subjektov reťazením až na vrchol pyramídy (smerom ku konečnému vlastníkovi). U priamej metódy navyše zisťujeme personálne zhodu členov predstavenstva, za predpokladu, že nie sú na vrchole pyramídy fyzické osoby.

Klient si môže zvoliť jednu z možných metód výpočtu skupiny - priamu alebo prepočítanú, pričom u metodiky prepočítaného vlastníckeho pomeru je možné zvoliť minimálny majetkový pomer po zobrazení subjektu v skupine.

Aj keď sa spoločnosť na prvý pohľad javí ako ekonomicky úspešná a zdravá, môže byť ekonomicky spätá s ohrozenými firmami, čo môže v budúcnosti znamenať, že bude mať aj taká firma ekonomické problémy.

ESS-animace

Hodnotenie malý a stredný podnik (MSP)

Jedná sa o indikatívny výpočet, ktorý uľahčuje určenie statusu subjektov, najmä žiadateľov o dotácie.

Tento status bol zavedený podľa odporúčania Komisie európskych spoločenstiev. Malý a stredný podnik má menej ako 250 zamestnancov a zároveň má buď tržby nižšie ako 50 mil. EUR alebo bilančnú sumu (veľkosť aktív) nižší ako 43 mil. Eur.

Do definície MSP vstupuje ako samotný subjekt, tak aj partnerské alebo prepojené podniky. Pričom u prepojených podnikov (majetkový podiel nad 50%) sa berie do úvahy 100% vykazovaných tržieb, aktív a počtu zamestnancov, u partnerských podnikov (od 25% do 50% vrátane) sa započítava príslušné percento z dosiahnutých údajov.

MSP

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Ekonomicky prepojená skupina

Updated on 2021-12-10T14:07:57+00:00, by CRIBIS.