Skip to navigation

Kontakty

Helpdesk: +421 (02) 5920 7537 helpdesk.sk@crif.com

Väzby

Vizuálne prepojenie subjektov a ich vzťahov medzi spoločnosťami, osobami a adresami.
Detailný pohľad na vlastnícke štruktúry alebo spoločné obchodné záujmy.
Hromadné vyhľadávanie medzi dvoma zoznamami subjektov skrze Report konfliktu záujmov.

Report konfliktu záujmov

Nástroj určený na porovnanie dvoch zoznamov, pričom môžete porovnať portfólio svojich obchodných partnerov voči tkzv. Blacklistu a eliminovať tak riziko spolupráce s nedôveryhodnými spoločnosťami.

K porovnaniu vám stačí len zoznam IČO daných spoločností. Subjekty môžete porovnávať na trhu SK a v ČRSK. Preverovaný aj referenčný zoznam môžu každý obsahovať až 5 tisíc spoločností.

Výsledkom porovnania preverovaného a referenčného zozname je tabuľka konfliktu záujmov s možnosťou zobrazenia väzieb medzi subjektmi.

konflikt

Vyskúšajte si Cribis

Zdarma a bez záväzkov na 14 dní

Vyskúšať zdarma


Používate Cribis a máte záujem o ďalšie naše služby?

Napíšte nám

Konflikt záujmov

Updated on 2021-12-10T14:08:11+00:00, by CRIBIS.